Nieuws‎ > ‎

Verkenningscommissie klassieke talen

Geplaatst 12 jan. 2014 06:07 door Stefan@qlouder.com
Het klassieke talenonderwijs verkeert in een crisis. De examenresultaten nemen jaarlijks af; leerlingen zijn nog nauwelijks gemotiveerd om te studeren voor de moeilijke proefvertaling. Inmiddels is het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen, getiteld ‘Het geheim van de blauwe broer’ afgerond en aangeboden aan de minister. De commissie werd in januari 2009 door de Staatssecretaris van OCW ingesteld om een analyse te maken van de situatie van het onderwijs in de Klassieke Talen op het vwo. Het rapport doet ook aanbevelingen voor het oplossen van al langere tijd geconstateerde problemen. U kunt hier het rapport inzien. De commissie geeft een toelichting op het rapport in de vorm van een zeer toegankelijk filmpje.
Comments