Interessante Links

Reizen door Griekenland
De reisverhalen van Pausanias, uit de tweede eeuw na Chr., heeft Jelle Abbenes opnieuw vertaald, en alle plaatsen die Pausanias op zijn reizen heeft bezocht en beschreven heeft hij opnieuw bezocht en op zijn website opgenomen. Een prachtige website voor klassiek onderwijs en Griekenland-reizen: www.pausanias-footsteps.nl/index.html 
Hulp bij Latijn leren
Superlatijn is de site van het vak Latijn op het Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht. Deze site is ontstaan vanuit het idee dat leerlingen hun informatie veelal van het internet halen en dat de moderne docent daarbij in een behoefte wil voorzien. Bovendien is het een pertinent onjuiste gedachte dat de klassieke wereld niet verenigbaar zou zijn met moderne bronnen. En een meer praktisch doel van deze site is het ter beschikking stellen van leermaterialen aan leerlingen en andere belangstellenden. Ook als voorbereiding op de examens is deze site het bekijken meer dan de moeite waard. www.superlatijn.nl