Publicaties‎ > ‎

Het kind van Heracles: Verhaalvoorstelling door Carool Popelier. 1 april St. Michielsgestel

Geplaatst 18 mrt. 2014 12:39 door Elsa Berentzen-LOZG   [ 18 mrt. 2014 13:16 bijgewerkt ]
Kind van Herakles

Verhaalvoorstelling door Carool Popelier
Beekvlietgymnasium, Sint Michielsgestel
Dinsdag 1 april, aanvang 20.00 uur, einde ca 21.30 uur
Voor 29 maart a.s. aanmelden via mascha.verhagen@lozg.nl

 
Het bestuur van de LOZG nodigt de ouders van leerlingen van zelfstandige gymnasia van harte uit voor deze bijeenkomst.

Herakles was een Griekse held en de zoon van oppergod Zeus. Beroemd is hij om zijn twaalf werken.

Je kunt je afvragen hoe het zou zijn om Herakles als vader te hebben, een vader die voor zijn werk(en) vaak van huis was. Vanuit het perspectief van een van zijn zonen wordt de mythische held bezien. Dit is in het kort waar de verhaalvoorstelling Kind van Herakles over gaat die wordt uitgevoerd door Carool Popelier.

De voordrachtskunstenaar en classicus Popelier is gegrepen door eeuwenoude mythen en sagen, niet alleen uit de klassieke oudheid, maar ook uit Soemerië en het Verre Oosten. Hij begon als docent klassieke talen in het middelbaar onderwijs, gaf cursussen over mythologie en werkelijkheid aan volwassenen, en ontdekte al doende dat hij de betekenis van de oude mythen en sagen het beste duidelijk kon maken door deze zelf te spelen en uit te beelden. Al meer dan 30 jaar trekt hij met zijn voorstellingen door het land.

Altijd probeert Popelier de oude mythe te koppelen aan de werkelijkheid van hier en nu, zodat de mythe geen afstandelijk verhaal is. “Ik vertel de mythen zonder me populair op te stellen, maar tegelijk maak ik ze heel actueel, zodat er tegelijk voor het publiek een herkenning is van eigen doen en laten, hier en nu, en onze tijd. In de verhaalvoorstelling is een aantal korte fragmenten muziek ingeweven, die speciaal op het betreffende verhaal zijn geïnspireerd of er anderszins mooi in passen."

"Ook laat ik tijdens mijn verhaal regelmatig dia’s van kunst zien die op dit verhaal is geïnspireerd. Bij sommige verhaalvoorstellingen draag ik gedichten of citaten uit de literatuur voor; weer als sfeermoment in het groter geheel van het verhaal.” In de voorstelling van Kind van Herakles zullen niet al diens twaalf werken aan de orde komen. Het accent ligt op de verhouding kind-ouder. Daarbij maakt Popelier mede gebruik van familie-opstellingen van Hellinger. Hiermee kunnen processen binnen een familie duidelijk gemaakt worden.

“En wat mij ook intrigeert in het verhaal van Herakles is wat de invloed van de ene generatie op de andere is”, alsdus Popelier. Het belooft een interessante avond te worden!

Namens het bestuur van de LOZG,
Mascha Verhagen-Maat, secretaris

Extra bericht: Bent u verhinderd op 1 april? Carool Popelier treedt op zondagmiddag 23 maart in Nijmegen op en op 6 april a.s. in Mierlo met Herakles. Zie de Activiteitenlijst op zijn site www.verhaalapart.nl
 
Comments