Publicaties‎ > ‎

Resultaten enquête LOZG

Geplaatst 12 feb. 2014 10:33 door Alex Claassen

Eind 2013 heeft het LOZG een enquête uitgestuurd onder haar leden. Een van de redenen van deze enquête was het onderzoeken waar het LOZG de prioriteiten voor 2014 zou moeten leggen. De resultaten zijn als volgt samen te vatten:

Top 3 prioriteiten:

1.     Website. De informatie was verouderd en weinig dynamisch. De LOZG is ondertussen van provider veranderd wat het wijzigen van content op de website heeft vereenvoudigd.

2.     Informatie uitwisseling tussen de ouderverenigingen. Volgens de enquête is er een behoefte in het uitwisselen van ervaringen. De LOZG heeft met de nieuwe website de mogelijkheid tot het opzetten van een forum waarop de ouderverenigingen informatie kunnen uitwisselen. Wij zullen hier binnenkort een mail over uitsturen.

3.     Begeleiding vervolg opleiding-/ beroepskeuze. Er is een behoefte aan meer sturing en / of informatie, de LOZG onderkent deze vraag en zal dit in haar volgende ledenvergadering bespreken en wil in het najaar een lezing over dit onderwerp organiseren.

 

Overige prioriteiten

Kosten van buitenlandse reizen. Kunnen de kosten van de buitenlandse reizen niet omlaag? Is een vraag die steeds vaker door ouders wordt gesteld. De LOZG zal dit onderwerp in haar volgende ledenvergadering bespreken. Een idee zou kunnen zijn om gezamenlijk reizen of delen daarvan in te kopen. Een voorbeeld hiervan is de Romereis, er gaan per jaar ca 4000 gymnasiasten naar Rome.

Inter-gymnasiale activiteiten. Wat zijn deze activiteiten en hoe worden de diverse gymnasia hiervan op de hoogte gehouden. Het LOZG zal zoveel mogelijk van deze activiteiten via haar website communiceren, tevens hopen wij dat de informatie uitwisseling via onze website hier aan zal bijdragen. Daarnaast heeft het LOZG ondersteuning gekregen van een aantal enthousiaste ouders voor het organiseren van het Orkestival in het Concertgebouw in Amsterdam op 24 april.

Contacten met het ministerie van OCW. Deze contacten zijn ondertussen hernieuwd en we zullen u daarvan in onze ledenvergaderingen op de hoogte houden.      

Comments