Publicaties‎ > ‎

Verkenningsrapport klassieke talen: Gaat de proefvertaling verdwijnen?

Geplaatst 12 jan. 2014 05:49 door Stefan@qlouder.com   [ 12 jan. 2014 05:51 bijgewerkt ]
In november 2010 is het eindrapport van de Verkenningscommissie klassieke talen verschenen. In dit rapport concludeert de commissie dat de doelstellingen van de vakken latijn en grieks breed gedragen worden door alle betrokkenen. In deze doelstellingen zijn taal en cultuur in evenredige mate aanwezig. De component cultuur zou in de praktijk van de vakken echter volgens de commissie meer aandacht behoeven. De commissie adviseert om twee nieuwe vakken Latijnse Taal en Cultuur en Griekse Taal en Cultuur te ontwikkelen. De proefvertaling zou plaats moeten maken voor andere toetsvormen. De minister twijfelt of deze laatste maatregel wel op voldoende draagvlak kan rekenen bij de betrokken scholen en docenten. U treft het verkenningsrapport hier aan. En tevens de aanbiedingsbrief en de reactie van de minister.