De LOZG houdt eenmaal per jaar een overlegvergadering. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar. Klik hier voor de verslagen.
Jaarverslag


In het verslagjaar 2010-2011 hebben de volgende vier overlegvergaderingen plaatsgevonden. De korte verslagen van deze vergaderingen zijn te lezen onder het kopje verslagen.

a. Waarom presteren meisjes op school beter dan jongens?
b. Het geheim van de blauwe broer (eindrapport van de verkenningscommissie klassieke talen)
c. Wat bepaalt de kwaliteit van het voortgezet onderwijs?
d. Homo Zappiens

Klik hier om het jaarverslag van de LOZG te downloaden.
Statuten


De LOZG is opgericht in 1973 met als doel bij te dragen aan de instandhouding van het zelfstandige gymnasium en de oprichting van nieuwe gymnasia te bevorderen. Dit doen we door middel van algemene belangenbehartiging, ondersteuning van individuele gymnasia en het verstrekken van informatie en voorlichting.


U kunt hier de volledige statuten inzien.

Nieuwsbrief


De LOZG verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief/uitnodiging met daarin actueel nieuws en een aankondiging voor een overlegvergadering. In deze vergadering wordt regelmatig een interessant thema behandeld en een gastspreker uitgenodigd. Als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief, kunt u uw emailadres achterlaten.


Stuur ons een e-mail op mail@lozg.nl, wij zetten u dan op de lijst.