Verslagen

De LOZG houdt viermaal per jaar een overlegvergadering. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar.

Gezag of hard gelach

Geplaatst 12 jan. 2014 05:35 door Stefan@qlouder.com   [ 12 jan. 2014 05:35 bijgewerkt ]

Op 15 maart 2012 organiseerde de LOZG een forumdiscussie over gezag in de klas. De inleiding werd verzorgd door Astrid Boon, orthopedagoge op vier Amsterdamse gymnasia. Het forum bestond uit een bestuurslid van BON, een onderwijswoordvoerder van de SP en twee rectoren van gymnasia. Klik hier voor het verslag van deze boeiende discussie.

De zin en onzin van de examentrainingen

Geplaatst 12 jan. 2014 05:33 door Stefan@qlouder.com   [ 12 jan. 2014 05:35 bijgewerkt ]

Op 17 november bij de overlegvergadering, hield professor Sjoerd Karsten van de Universiteit van Amsterdam een bijdrage over de zin en onzin van de tegenwoordig zo populaire examentrainingen. U treft hier het verslag aan van de vergadering.
Wilt u de powerpoint presentatie van Sjoerd Karsten bekijken, dan kunt u hier klikken.

De kwaliteit van het Nederlandse voortgezet onderwijs in Internationaal verband

Geplaatst 12 jan. 2014 04:52 door Stefan@qlouder.com   [ 12 jan. 2014 05:24 bijgewerkt ]

Tijdens de overlegvergadering van 10 februari in Dordrecht hield professor Jaap Dronkers (Universiteit Maastricht) een interessant betoog over de kwaliteit van ons onderwijs ten opzichte van de rest van de wereld.
In 1989 nam professor Dronkers het initiatief in samenwerking met Trouw een kwaliteitsmeting te publiceren van het VO in Nederland. Dat bestond niet in Nederland. Cito, Inspectie en Ministerie hadden ieder hun eigen gegevens waarover ze met enige regelmaat rapporteerden. Door de verschillende invalshoeken en oogmerken van de instanties kon daaruit echter geen algemeen kwaliteitsbeeld van het voortgezet onderwijs worden afgeleid.
Elsevier meet de (gemiddelde) toegevoegde waarde van het onderwijs op een school: hoeveel leren de leerlingen gedurende hun schoolperiode.
Trouw meet de (gemiddelde) opbrengst van het onderwijs op een school: hoeveel weten de leerlingen aan het eind.
De uitkomsten kunnen behoorlijk verschillen. (zie verder Kwaliteit enquetes 2010). U treft hier de powerpoint presentatie van Dronkers aan.

Eindrapport klassieke talen

Geplaatst 12 jan. 2014 04:39 door Stefan@qlouder.com   [ 12 jan. 2014 04:42 bijgewerkt ]

De rectoren van de zelfstandige gymnasia, die zitting hebben in de Stichting het zelfstandige gymnasium (SHZG) hebben hun (voorzichtig positieve) reactie aan de minister gestuurd. U kunt de brief hier downloaden.

Eindrapport verkenningscommisie klassieke talen

Geplaatst 12 jan. 2014 04:34 door Stefan@qlouder.com   [ 12 jan. 2014 04:37 bijgewerkt ]

Hierbij een impressie van de interessante en geanimeerde LOZG bijeenkomst van 25 november 2010 in het Stedelijk Gymnasium te Arnhem.
Onderwerp is: Het geheim van de blauwe broer, het eindrapport van de Verkenningscommissie klassieke talen.

Tevens als bijlage toegevoegd:
- De presentatie van de heren K.Kits en M.Simons,
- Inventarisatie voorafgaand aan de vergadering over enige aspecten van klassieke talen onderwijs op zelfstandige gymnasia.

Verschil in prestaties jongens en meisjes

Geplaatst 28 okt. 2013 13:37 door Stefan@qlouder.com   [ 12 jan. 2014 04:51 bijgewerkt ]

Op 7 oktober 2010 vond de overlegvergadering plaats op het Stedelijk Gymnasium te Utrecht. Onderwerp: de verschillen in leerprestatie van meisjes en jongens in het voortgezet onderwijs en ook in gymnasia. De dertig aanwezigen vertegenwoordigden 18 van de zelfstandige gymnasia. U kunt hier het verslag lezen. Ook treft u hier de presentatie van prof Tavecchio aan en hier een inventarisatie van de Stichting het zelfstandig gymnasium van de verschillen tussen jongens en meisjes.
De betere leerprestaties van meisjes in het voortgezet onderwijs vinden volgens prof Tavecchio hun oorsprong in kinderopvang en basisonderwijs, en worden in het voortgezet onderwijs onder andere in stand gehouden door de meer talige lesmethoden. Uit gemiddelde gegevens van de afgelopen tien jaar blijkt dat 55% van de jongens die beginnen aan het gymnasium het afsluit met een eindexamen. Daartegenover sluit ruim 65% van de meisjes het gymnasium af met een eindexamen. Een dramatisch verschil als je kijkt naar de absolute getallen: 1100 jongens vielen uit tegenover 700 meisjes. Van de bijna 2700 jongens die de afgelopen tien jaar begonnen aan een opleiding bij de zelfstandige gymnasia slaagden een kleine 1600 voor hun eindexamen; 1100 minder. Van de ruim 2300 meisjes die begonnen aan een opleiding bij een zelfstandig gymnasium slaagden ruim 1600 voor hun eindexamen; 700 minder. (Dit zijn gemiddelden)

Talentvolle leerlingen

Geplaatst 28 okt. 2013 13:37 door Stefan@qlouder.com   [ 12 jan. 2014 04:48 bijgewerkt ]

Op 20 mei 2010 was er een overlegvergadering in Den Bosch over talentvolle leerlingen. U treft het verslag hierbij aan. Vooraf maakten we een inventarisatie bij alle aangesloten gymnasia. U kunt dat hier downloaden. Het stedelijk gymnasium in Nijmegen heeft een uitgebreid programma voor talentvolle kinderen. Dat treft u hierbij aan.

Internationalisering

Geplaatst 28 okt. 2013 13:33 door Stefan@qlouder.com   [ 12 jan. 2014 04:45 bijgewerkt ]

U kunt het verslag van de vergadering over de internationalisering op 4 februari 2010 hier downloaden.

1-8 of 8