De Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (LOZG) is een vereniging van ouderorganisaties van de zelfstandige gymnasia in Nederland (momenteel zijn er 30 leden). De LOZG heeft tot doel op te komen voor de belangen van het zelfstandig gymnasium. De LOZG werkt mee aan de instandhouding van de gymnasiale opleiding en wil de oprichting van nieuwe gymnasia bevorderen. De LOZG draagt bij aan de samenwerking tussen de zelfstandige gymnasia en wil daarnaast een (communicatie)platform zijn voor ouders en toekomstige ouders.


Iedere oudervereniging van een zelfstandig gymnasium kan lid worden van de LOZG. Heeft u interesse, neem dan contact op met de secretaris: mail@lozg.nl.

 

Het huidige bestuur van de LOZG bestaat uit:
  Alex Claassen
voorzitter
alex.claassen@lozg.nl
 
Frank Barnhoorn
secretaris
frankbarnhoorn@quicknet.nl

Doeke Meijer
penningmeester
doeke.meijer@lozg.nl

Elsa Berentzen
lid
elsa.berentzen@lozg.nl
adviseurs: Karel van Haaften en Bernadine Rinkel

erelid: R.A.F. de Lind van Wijngaarden

 

 

 

Meer informatie treft u in de Statuten van de LOZG aan.


De LOZG komt viermaal per jaar bijeen. Op de vergaderingen wordt door een gastspreker een onderwerp op het gebied van het (gymnasiale) onderwijs besproken. Zie het Jaarverslag voor behandelde onderwerpen. De afgelopen jaren stonden onderwerpen als ‘gymnasiale kwaliteitsstandaarden’, ‘internationalisering’, ‘zelfstandigheid van zelfstandige gymnasia’ en ‘gezag’ op de agenda. BijVerenigingsnieuws treft u alle informatie aan over de komende vergaderingen, met vermelding van data, sprekers en nieuwe onderwerpen. De verslagen en statutenzijn openbaar.