LOZG

Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia

15 februari 2022

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat onze gewaardeerde penningmeester Doeke Meijer op 14 februari 2022 plotseling is overleden. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de LOZG. Wij zullen zijn inzet en enthousiasme voor de LOZG en ook zijn vriendschap missen.

De Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (LOZG) is een vereniging van ouderorganisaties van de zelfstandige gymnasia in Nederland (momenteel zijn er ca. 30 leden). De LOZG heeft tot doel op te komen voor de belangen van het zelfstandig gymnasium. De LOZG werkt mee aan de instandhouding van de gymnasiale opleiding en wil de oprichting van nieuwe gymnasia bevorderen. De LOZG draagt bij aan de samenwerking tussen de zelfstandige gymnasia en wil daarnaast een (communicatie)platform zijn voor ouders en toekomstige ouders.


Iedere oudervereniging van een zelfstandig gymnasium kan lid worden van de LOZG. Heeft u interesse, neem dan contact op met de secretaris: mail@lozg.nl.

BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Het LOZG zoekt nieuwe bestuursleden aangezien de kinderen van de huidige leden het gymnasium hebben verlaten of dat binnenkort zullen doen. Voel je je als ouder betrokken bij het gymnasiumonderwijs? Wil je bijdragen aan een betere samenwerking tussen gymnasia en ouderverenigingen? Qua inzet gaat het om maximaal enkele uren per maand en min. 1x per jaar een (voorlopig digitale) ALV. Wil je meer weten - neem contact op met Alex, Doeke of Elsa (zie pagina "Wie zijn wij".)