Samenwerking

De LOZG werkt samen met andere (gymnasium)organisaties ten behoeve van de gymnasiale vorming o.a.: de Stichting Het Zelfstandig Gymnasiuam (SHZG); de Vrienden van het Gymnasium; de Vereniging van Classici in Nederland (VCN). Deze organisaties komen regelmatig bijeen in het LOKON (Landelijk Overleg Klassiek Onderwijs in Nederland).

De LOZG houdt contact met de volgende organisaties:

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG)

Deze stichting is gevestigd te Haarlem en is het schoolbestuur van zes gymnasia: het Stedelijk te Haarlem, het Barlaeus te Amsterdam, het Felisenum te Velsen-Zuid, het Vossius te Amsterdam, het Stedelijk te ’s-Hertogenbosch en Bernrode te Heeswijk-Dinther.

Belangengroep Gymnasiale Vorming (BGV)

De Belangengroep Gymnasiale Vorming zet zich al sinds 1972 in voor het behoud en de kwaliteit van de gymnasiale opleiding zoals die, behalve op de zelfstandige gymnasia, ook wordt aangeboden op scholengemeenschappen. Daarbij werkt zij samen met het hoofdbestuur van de Algemene Onderwijsbond en met een aantal verwante organisaties van ouders, docenten en schoolleiders. De BGV coördineert de bijeenkomsten van het Landelijk Overleg Klassiek Onderwijs Nederland (LOKON), waarin de gymnasiale organisaties vertegenwoordigd zijn.

www.bgv.aob.nl

Vereniging Classici Nederland (VCN)

De VCN behartigt de belangen van de classici en de vakken waarin zij lesgeven. De VCN heeft contact met de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van OCW en de CEVO over onderwerpen als de eindexamens en de organisatie van de vakken Latijn, Grieks en KCV zowel op de scholengemeenschappen als op de categoriale gymnasia. Ter ondersteuning van de docenten bij de dagelijkse praktijk laat de VCN ook onderzoek doen en zo nodig materiaal ontwikkelen. De VCN speelt een belangrijke rol in Euroclassica, de overkoepelende vereniging van Europese beroepsverenigingen voor classici.

www.oudheid.nl

Nederlands Klassiek Verbond

Het Nederlands Klassiek Verbond is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de klassieke oudheid. Kennis van Grieks of Latijn is niet nodig. Het is dus bedoeld voor niet-classici, maar er zijn wel classici lid. Het verbond kent afdelingen in Nederland en Vlaanderen en organiseert lezingen, vertaalwedstrijden, excursies en studiedagen voor scholieren en voor studenten. Veel afdelingen hebben leeskringen waar onder begeleiding klassieke teksten worden bestudeerd.

www.nkv.nl

Belangengroep Gymnasiale Vorming (BGV)

De Belangengroep Gymnasiale Vorming zet zich al sinds 1972 in voor het behoud en de kwaliteit van de gymnasiale opleiding zoals die, behalve op de zelfstandige gymnasia, ook wordt aangeboden op scholengemeenschappen. Daarbij werkt zij samen met het hoofdbestuur van de Algemene Onderwijsbond en met een aantal verwante organisaties van ouders, docenten en schoolleiders. De BGV coördineert de bijeenkomsten van het Landelijk Overleg Klassiek Onderwijs Nederland (LOKON), waarin de gymnasiale organisaties vertegenwoordigd zijn.

www.bgv.aob.nl

Vrienden van het Gymnasium

De vereniging Vrienden van het Gymnasium werd in 1980 opgericht om de dreigende teloorgang van het gymnasium een halt toe te roepen. Het doel van de vereniging was (en is) de gymnasiale vorming in stand te houden en te bevorderen. Haar zorg geldt thans niet zozeer het voortbestaan van de opleiding als wel de steeds meer bedrijfsmatige wijze waarop het vwo. – waarvan het gymnasium deel uitmaakt – moet opereren, zulks ten nadele van kwaliteit en diepgang van het onderwijs. Zij verstrekt financiële steun aan projecten die het gymnasiale karakter van het onderwijs bevorderen en stimuleren.

www.gymnasiumnu.nl

Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG)

De SHZG is in 2009 ontstaan uit de VRZG (Vereniging Rectoren Zelfstandige Gymnasia) en het Landelijk Steunpunt Zelfstandige Gymnasia (LSZG). Onderdeel van deze stichting is de Gymnasiumraad waarin de rectoren van de zelfstandige gymnasia zitting hebben. De LOZG onderhoudt nauwe betrekkingen met (het bestuur van) deze stichting vooral via de onderwijskundig adviseur.

www.gymnasia.nl